Jaap Willems

Loopbaan/Curriculum Vitae


Jaap Willems (1943)
1968 Doctoraalexamen biologie aan de KU Nijmegen (bijvak: wetenschapsjournalistiek).

1968 huwelijk met Elly Hendriks (reis naar Zuid-Afrika).

1969-1978 Wetenschapsredacteur de Gelderlanders Pers te Nijmegen.

Studiereis naar de VS (1974): onderzoek science writing bij prof. Hiller Krieghbaum, New York University.
Promotie-onderzoek aan het Instituut voor Massacommunicatie KUN.
Promotie in 1976, titel proefschrift: Wetenschapsjournalistiek, klachten en communicatiebarrières. Promotor: prof.dr.H.F.Linskens.

1974 geboorte van dochter Marleen.
1976 geboorte van dochter Daphne.

Redactiemedewerker Natuur & Techniek; medewerker Teleac voor de cursus "Wetenschap in beweging"; lid voorbereidingscommissie Dienst Wetenschapsvoorlichting bij de KNAW (commissie Rooy).

1979-1983 Wetenschapsvoorlichter aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

l977-2001 Cursusleider/docent "Populariseren van de Natuurwetenschappen" aan de Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen (later de Faculteit der Natuurwetenschappen) KU Nijmegen.
1980-1998 (tevens) docent Schriftelijk Rapporteren bij de opleiding Gezondheidswetenschappen (Faculteit Medische Wetenschappen KUN).

Sinds 1986 tevens universitair (hoofd-) docent Populariseren van de biologie/wetenschapscommunicatie, Faculteit Biologie Vrije Universiteit Amsterdam. Later Faculteit Aard- en Levenswetenschappen.

Van 1990 – 2002 tevens docent Populariseren van de scheikunde en docent Chemie & Samenleving aan de faculteit/ discipline Scheikunde Vrije Universiteit.
1990- 2000 tevens docent Wetenschapsjournalistiek bij het Universitair Talencentrum Nijmegen (UTN) voor de AIO-cursussen Wetenschapsjournalistiek.

In dezelfde periode free lance wetenschapsjournalist voor o.a. Intermediair, Vakblad voor Biologen/BioNieuws, de Volkskrant, Trouw, Gelderlander Pers, Eindhovens Dagblad, De Journalist, Natuur & Techniek (redactiemedewerker),
NRC Handelsblad, Zuivel & Voeding (eindredacteur), Kuzien (lid redactieraad) en Ad Valvas (lid adviescommissie). Medewerker Teleac voor o.m. de cursussen Communicatie (1982) en Van Quantum tot Quark (1989).

Bestuurslid VSOM (Vereniging voor Studie en Onderzoek van Massacommunicatie); jurylid Stichting Prijs Wetenschapsjournalistiek Grote Larousse Encyclopedie; jurylid Teleacprijs voor Volwassenen-educatie (1988 en 1989);
Bestuurslid (voorzitter) Vereniging voor Wetenschap & Samenleving, vanaf 1992; hoofdredacteur tijdschrift Kunst & Wetenschap (uitgever: Stichting Studentenpers) 1992 – 1996; Hoofdredacteur Tijdschrift voor Wetenschap, Technologie & Samenleving (uitgever v Gorcum en VWS) van 1996- 2002.

1998 overlijden echtgenote Elly Hendriks.

2002 samenlevingscontract met Marian Fournier.

2003 – 2007 directeur Da Vinci Instituut, centrum voor Wetenschapscommunicatie bij de Vrije Universiteit (DVI). Voorzitter van het landelijke C-overleg; hoofdredacteur van Leonardo (elektronische nieuwsbrief van het DVI).

2004 - 2007 hoogleraar wetenschapscommunicatie & natuurwetenschappen, in het bijzonder de wetenschapsjournalistiek, aan de faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

2008-2010 hoogleraar Universiteit Twente, masteropleiding Science Education and Communication. Specialisatie Wetenschapscommunicatie.

Boeken bestellen

Met Pensioen

o.a. bij BOL en bij Mets en Mets

en als e-book bij Mets&Mets

 

 

Late Liefde en De Erfenis:

bij Nieuw Amsterdam

noimage