Jaap Willems - publicaties

PUBLICATIES           

(vet afgedrukt zijn de wetenschappelijke publicaties)

 

 

1   Brugfunctie wetenschapsjournalistiek.  KUNieuws 6-4 en 6-7.

2   Wetenschapsjournalisten. Vakbl. v Biologen (1972) 52-4.

3   Wetenschapsjournalistiek.  Intermediair (1976) 12-42  en 12-43.

4   Gezocht: onderzoek wetenschapsjournalistiek en -voorlichting.  De Journalist (1977) 28-8

 5   Wetenschapsrubriek wordt veel gelezen.  De Journalist (1977) 28-23

 6   De onderzoeker als leek, Acta Interdisc Coll. Brussel (1978)

 7   Wetenschappers en journalisten.  Vakbl. v Biologen (1978) 58-10

 8   Weinig fouten dankzij wetenschapsbulletins.  De Journalist (1979) 30-1

 9   De wetenschapper als leek.  Intermediair (1979) 15-3

 10   Radio biedt meer kansen dan TV.  NRC Handelsblad 14-2-1979

 11   Wetenschap voor iedereen.  Intermediair (1980) 16-8

 12   Wetenschapsjournalisten in Nederland.  De Journalist (1981) 32-3

 13   Verandering van spijs doet eten.  Intermediair (1981) 17-31

 14   Een proefschrift in de krant.  Vakbl. v Biologen. (1982) 62-22

 15   Koppen vallen soms best mee.   De Journalist (1982) 33-24

 16   Populariseren van de biologie is (ook) eigenbelang.  Vakbl. v Biologen. (1985) 65-9

 17   Medische informatie in de pers.  Med. Contact (1985) 40-26 en 40-27

18   Populariseren van wetenschappelijke informatie in: Nederlands als taal van wetenschap. Utrecht,1985.

19   Het wankele pad van de wetenschapsvoorlichter.  Intermediair (1986) 22-21           

20   Niet-wetenschappelijke informatie ondergewaardeerd.  Chem. Weekbl.(1986) 82-43

21   Biologen en chemici halen veel informatie uit de pers.  NRC Handelsblad 11-12-1986

22   Wetenschappers en hun niet-wetenschappelijke bronnen.  W&S (1987) 9/10: 49-54

23   "Biologists and chemists get a lot of information trough the press" . Proceedings PCST congress The Application of Public Scientific Communication. Poitiers, 1989.

 24   Wetenschapsvoorlichting Amerikaanse stijl.  Wetenschapsbeleid (1989) 11-5

 25   Wetenschap is in vijftig jaar gewoon geworden.   Het Parool 23-12-1989

26   The non-use of press releases. Proceedings PCST congress Policies and Publics for science and technology. Londen,1990.

27   Wetenschap beslaat maar 3.6% van de zendtijd op televisie. NRC Handelsblad 17-7-1990

28   Wetenschapstheater betrekt publiek bij wetenschap. Wetenschapsbeleid (1990) 12-3

 29   Schrijven over wetenschap is geen onzin. Lab Praktijk (1990) aug.

 30   Populariseren van wetenschappelijke publicaties. NTvT (1990) 97-7: 397-398

31   Alleen Natuur & Techniek mikt op juiste doelgroep. N&T (1991) 59-1

32   Weinig wetenschap op TV. De Journalist (1990) 41-18

 33   Persberichten hebben doorgaans (zeer) laag rendement. Massacommunicatie (1990) 18-3: 232-239

34   Groeiende belangstelling voor communicatie. Biovisie (1991) 71-9

 35   Weinig wetenschap in de krant. De Journalist (1991) 42

 36   New Roads in the Popularization of Science and Technology in: Communicating Science in Europe Willems, J. &    v.d. Broecke, M. (ed.) Amsterdam, 1991.

 37   Wetenschap op de Nederlandse TV.  Massacommunicatie (1991)19-3: 240-253

 38   Bioloog populariseert niet uit eigen belang. BioNieuws (1991) 1-5

 39   Mass media and medicines ( met  o.a. A. v. Trigt) (1991). Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition Suppl K 13-6,  

 40   Wetenschap is (ook) leuk. Iota (1992) febr.

 41   Het ongelijk van Barbara Noske. Iota (1992) mrt.

 42   Wetenschap in het nieuws (recensie).  Massacommunicatie (1992) 20-1: 76-77.

 43   Wetenschap op TV in vier Europese landen (met Hanssen, L.) Massacommunicatie (1992) 20-2: 128-137.           

 44   Populariseren dient eigenbelang. Chemisch Magazine (1992) 33/34

 45   Het rendement van populariseren (lezing op zomercongres KNCV). VU Amsterdam, 28 aug. 1992.

 46   Van gouden eeuw tot computerkunst. Wetenschapsbeleid (1992) 14-4

 47   KUN onderzoek: erg weinig natuur op Nederlandse TV. Iota (1992) nov.

 48   Wetenschap in het Nederlandse dagblad (met Hanssen, L.). Massacommunicatie (1992) 20-4: 301-311

 49   Wetenschap en technologie op TV. Focus Research (1993) febr.

 50   Chemici moeten zwijgspiraal doorbreken. Chem. Weekbl. (1993) april.

51   Risico's van het populariseren van wetenschap.  Iota (1993) juni/juli

 52   Publiek Debat Genetische Modificatie.  Wetenschapsbeleid (1993) 15-3

 53   Science and Technology on TV, four European countries compared( met L. Hanssen). Communications (1993)18-2: 215-223

 54   The Use by biologists and Egineers of non-specialistic information sources and its relation to their social involvement( met E. Woudstra).  Scientometrics (1993) 28-2: 205-216

 55   Some Risks in Popularizing Science and Technology.  Bulletin of Science, Technology and Society (1993) 13-5:  260 - 263

 idem.       proceedings EASST Conference on Science, Technology and Change, Boedapest, 30 aug. 1994

 56   Moeten wetenschappers populariseren? Iota (1994) jan.

 57   Negatief imago chemie ligt niet aan de media. NRC Handelsbl 11-5-1994

 58   Chemici richten zich op het onderwijs. Uitleg (1994) 10-15

 59   Weinig chemie in Nederlandse dagbladen. Iota (1994) okt.

 

60   Journalists and their sources of ideas and information on medicines (met o.a. A. v. Trigt). Social Sciences in Medicine (1994) 38-4: 637-643.

 61   Medical journalists and expert sources on medicines (met o.a. A. v. Trigt). Public Understanding of Science (1994) 3: 309-321.

 62   Information about drugs in family magazines (met o.a. A.v Trigt).  Pharm World Sci (1995) 17-2: 48-53.

 63   Biologists as a source of information for the press.  Bull of Science, Technology and Society (1995) 15-1: 21-24.

 

64   Publiceren in de moedertaal? NTvT (1995) 102-8: 299-302

 65   Fysici en journalisten over populariseren van natuurkunde. NTvN (1996) 62-4: 59-62

 66   Collegiale controle.  Kunst en Wetenschap (1996) 5-1

 67   Responsibility Unclear. Europhysics News (1996) 27-4: 156-157

 68   Ethics of science popularization (met J. de Bruin).  Bull. of Science, Technology and Society (1996) 6-1/2:41-46

69   Chemici hebben haat/liefde verhouding met journalisten. Chem. Weekbl. (1996) 42-19

 

70   The moral standard in science popularization. Public Understanding of Science (China) (1997)1: 20-25.

71   Veel alfa's op universitaire schrijfcursus. Tijdschr. v Wetensch., Techn. & Samenleving (1997) 4 : 141-143.

72   Wie zijn de wetenschapsjournalisten in Nederland? Tijdschr. v Wetensch., Techn. & Samenleving (1997) 5: 173-176.

73   De normen van voorlichters en wetenschapsjournalisten bij de selecte van informatie. Tijdschr. v Communicatiewetenschap (1998) 26-1: 14-29 

74   Communication between physicists and journalists. Proceedings PCST conference Berlin 18 sept. 1998.

75   Courses in science writing for students at Dutch universities. Proceedings PCST conference Berlin 19 sept. 1998.

 

 76   Journalistiek en voorlichting in trek bij biologiestudenten.  BioNieuws 9-5, 13 mrt. 1999.

77   Alfa's willen beter schrijven, bèta's publiceren. Publiek Domein 5-2 mei 1999.

 78   Natuurkundigen leren communiceren. Ned Tijdschr v Natuurk (2000).

 79   Nieuw afstudeerprofiel voor bèta's.  Chem Weekbl 95-17.

 

80   Van verlichten naar verleiden, wetenschapsvoorlichting in Nederland 1950-2000. Gewina 23-3 : 162-164.

 81   Risks in PCST.  Proceedings PCST conference Geneva 2-2-2001

 82   Science writing courses identify journalists among students. Publ. Understanding of Science 2001 nr 10: 1-10.

 82   Vijf lessen uit 25 jaar academisch communicatieonderwijs een bèta's. Tijdschr v Wetensch., Techn. en Samenleving (2001) 9-5.

 

83   De lezer koopt graag te moeilijk boek.  Trouw/ Podium 4 april 2002.

 84   Kunnen we niet, willen we niet, durven we niet?  Bionieuws 12-7, 13 april 2002.

 85   Communiceren beta's beter? Tijdschr v Wetensch, Techn en Samenleving (2002) 10-3 blz. 78-81.

 86   Wetenschap- en technkiekcommunicatie onderzoek vooral in Wageningen en Twente.  idem. blz. 102-104.

 

87   Bringing down the barriers.  Nature 422, 3 april 2003: 470.

 

88   Communicatiebarrieres tussen biologen en journalisten (met A.A. van Ruler en N.v.d. Veer). Tijdschr v Comm Wetensch 32 (2004): 388-401.

 89   A framework to compare studies on interactive science communication (met M. Bos en C. Koolstra) Public Understanding of Science.

 90   Publieken voor wtc (met B. Regeer).   in: Basisboek Wetenschapscommunicatie. Redactie: Jaap Willems.  Amsterdam: Boom, 2007.

91   Adolescent responses toward a new technology (met M. Bos en C. Koolstra). Public Understanding of Science 18 (2009): 243

92   Getting adolescents to inform themselves about ecogenomics (met M. Bos, R. Kloet en C. Koolstra) Journ. of Science Communication 8 (2009): A02 .

93   Early exposures to ecogenomics: effects of priming and website interactivity among Adolescents (met M.Bos en C. Koolstra)  Science Communication (2010) 32-2: 1-24.